Fastigheter för 2 miljarder

Det har bildats ett nytt stort fastighetsbolag i Norrland.
Det är Länsförsäkringsbolagen i Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Gävleborg som gått samman med fastighetsbolaget Norrporten. Bolaget kommer att äga fastigheter till ett vätrde av två miljarder kronor.