Kalmar ska bli bättre på att behålla studenter efter examen

Kalmar ska bli en bättre stad för högskolestudenter, så att fler söker dit och fler stannar kvar och arbetar i Kalmar efter studierna.

Det är förhoppningen med ett projekt som studenter, näringsliv, högskolan och Kalmar kommun driver.

Framförallt handlar det om att hitta vägar för att få studenterna att känna sig välkomna till Kalmar och sedan känna sig som kalmarbor. Bland annat genom att öka samarbetet mellan högskolans olika föreningar med de inom samma område som redan finns i Kalmar.