Kritik mot placering av ensamkommande

2:40 min

Placeringen av ensamkommande flyktingbarn på boenden tillsammans med psykiskt funktionsnedsatta ungdomar, kriminella och drogmissbrukare har fått Svenska Barnläkarföreningen att reagera starkt. De menar att detta kan få allvarliga konsekvenser för såväl barnen som samhällsekonomiskt.

– Det som på sikt och in i vuxenlivet har betydelse för hälsa och välbefinnandet är det som händer i det nya landet och den nya trygga situationen, säger Henry Ascher som är ordförande i Svenska Barnläkarföreningens Arbetsgrupp för flyktingbarn.

P4 Halland kan avslöja att det inte alltid är så tryggt. Vi har pratat med barn och ungdomar som har kommit till Sverige utan sina föräldrar för att söka asyl och som har placerats på HVB,  hem för vård och boende tillsammans med kriminella, drogmissbrukande eller psykiskt funktionsnedsatta barn.

Det trots att de själva inte har behov av såna vårdinsatser. Att det här händer bekräftas av personal på boenden och gode män från flera delar av Sverige. Och priset för det här riskerar att bli högt.

– Om man inte kan tillgodose de grundläggande behoven för dessa barn vet vi att risken är väldigt stor för fortsatt ohälsa. Någonting som har ett högt pris för både individerna och för ankomstsamhället, säger Henry Ascher.

En 19-årige kille som vi väljer att inte säga namnet på eftersom han fortfarande är socialtjänstens ansvar hade det svårt den första tiden. Han kom till Sverige från Syrien för två år sen. Han har fortfarande svårt att sova och är ofta orolig. Första tiden i Sverige fick han dela boende med en neuropsykiatrisk funktionsnedsatt pojke.

– Ingen kunde kontrollera honom när han var arg. Han började skrika och slåss, säger han.

Det är kommunerna som i första hand är ansvariga för att alla barn i Sverige, även asylsökande, som av olika skäl behöver hjälp med boende får det.  Åsa Fuhrén Thulin som är sektionschef över vård och socialtjänst på Sveriges kommuner och landsting anser att placeringarna är oacceptabla men tror att det handlar om att kommunerna är pressade.

– Jag kan tänka mig att det handlar om att man akut och snabbt måste hitta en plats för dem här ungdomarna att bo på och då blir det så här. Så vi behöver en översyn av hur själva mottagandet går till.