Vad tycker du om övningen med Nato-länder?

2:59 min

Gunilla tycker det är fel att lägga en flygövning i norra Sverige mitt under den säsong olika djur föder ungar, till exempel ren och älg. Jerry vill egentligen inte se ett svenskt NATO-samarbete, men tycker det är ett måste till dess försvaret blivit starkare. Och Bernt vill över huvud taget inte se amerikansk militär på eller över svensk mark.

Vad tycker du om "Arctic challenge exercise", den flygövning de nordiska länderna bedriver tillsammans med fler länder, däribland Nato-medlemmar, över bland annat norra Sverige?

Sverige, Norge och Finland leder tillsammans övningen där nio länder, varav sex är Natomedlemmar, och 115 militärflygplan deltar. Sverige bidrar också med en tredjedel av vårt lands yta.

I måndagens Ring P1 diskuterades både ett samarbete med Nato, och huruvida en övning borde hållas just nu när många vilda djur föder ungar.

– Men hur i alla sina da'r kan de lägga en sådan övning på den månad av året som är den mest känsliga för djuren i naturen. De flesta djuren föder ungar då, säger Gunilla.

Och hon påminner om den hänsyn hundägare ska ta enligt lag:

– Vi ska ha våra hundar kopplade i naturen, med all rätt, men här får man dåna på, säger hon.

Bortsett från tajmingen av övningen diskuterades om det över huvud taget är rätt av Sverige att delta i ett sådant samarbete.

– Varför ska vi upplåta våra marker och vårt luftrum till den amerikanska krigsmaskinen? När ryssarna kommer nära våra gränser framstår det som en krigisk aktivitet. men nåär vi släpper in amerikanarna... Helt orimligt, säger Bernt.

– Jag är för neutralitet, men tror man måste samarbeta väldigt mycket mer. Till dess vi byggt upp vårt försvar, men till dess är det bra om man gemensamt visar muskler, säger  Jerry.

Vad tycker du?