Ny kritik mot kyrkans musikarbete

2:38 min

Svenska kyrkans ledning kritiseras på nytt för sitt arbete med att förnya gudstjänstmusiken.

Kritiken kommer liksom tidigare från samtliga musikerorganisationer i kyrkan, tonsättarföreningen FST och Kungliga musikaliska akademien. För ett halvår sedan sade kyrkans ledning att det var viktigt att hitta bra samarbetsformer med dem, men de formerna har ännu inte hittats, anser kritikerna i ett brev till kyrkan.

- Det som vi efterlyste var att det skulle finnas en musikalisk kommitté av något slag som är så att säga samordnare för att både diskutera det musikaliska arbetet och fördela sådana arbetsuppgifter ut i musiklivet där de hör hemma bland olika personer, säger en av kritikerna domkyrkoorganisten Mattias Wager i Stockholm.

Det handlar om arbetet med att ta fram en ny kyrkohandbok. Svenska kyrkans ledning skulle vilja ha en ny sådan lagom till år 2017. Då är det exakt 500 år sedan som Martin Luther kritiserade katolska kyrkan och grunden lades till den lutherska kyrkan, men kritikerna i musik-Sverige tycker att det förslag som har lagts fram är ett hastverk och vill att det ska göras bättre.

Kyrkohandboken beskriver hur gudstjänster som högmässa, dop, vigslar och begravningar ska genomföras, i ord och ton, men Mattias Wager och de andra saknar fortfarande musikalisk sakkunskap i arbetet liksom vilka principer som ska vara vägledande för det, och insyn i det.

- I den nuvarande organisationen av handboksarbetet fungerar det som så att projektledningen, som nästan uteslutande består av icke-musiker, tar kontakt med olika svenska kyrkomusiker för att få olika saker gjorda, utan att redovisa vilket system som ligger bakom det eller varför det är just de, och utan att redovisa vilka principer som styr så att säga det förväntade slutresultatet, säger Wager.

De har fått prata med såväl biskopar som kyrkostyrelsens arbetsutskott och styrgrupp och den nya projektledaren, säger Wager ...

- ... och så har vi suttit tillsammans med projektedningen, kallade till några arbetsmöten men där har de så att säga lagt fram noter för oss, i princip, och velat att vi ska gå in på och börja jobba direkt med enstaka musikaliska frågor, och det är ju precis där vi inte vill vara. Därför att den som utför ett arbete här, den som till exempel sitter och lämnar förslag på hur en ackompanjemangssats ska se ut eller om man ska ha skaft eller inte skaft på noter måste ju vägledas av högre principer: vilken är traditionen i den svenska liturgiska musiken? vilka är behoven idag? hur ser det ut i andra länder? Alltså sådana här saker, och där måste det finnas övergripande musikaliska principer precis som det finns andra, teologiska, och användarvänlighetsprinciper säger Wager.

Svenska kyrkans ledning kommenterar detta i vår lunchsändning idag, se den kommentaren nedan i "Kyrkan bemöter nya kritiken mot musikarbetet".