Högtryck på internet kan höja avgifter

1:55 min

Vi skickar allt större datamängder över internet samtidigt som det blir allt svårare att utöka själva överföringshastigheten. Det kan innebära att internetanvändning blir dyrare i framtiden. 

Med allt mindre plats i kablarna kan vissa internettjänster bli dyrare i framtiden.

– Jag tror inte att kostnaderna för det internet vi har idag blir högre, men det är rimligt att operatörer tar ut högre avgifter för framtida kapacitetskrävande tjänster. Det är en fråga om utbud och efterfrågan, säger Erik Agrell som är professor i kommunikationssystem på Chalmers i Göteborg.

Erik Agrell är del av en forskargrupp vid Chalmers med målet att förbättra hastigheten och energieffektiviteten i kommunikationsnätverk som internet. Och de har stora utmaningar framför sig.

Tjänster som nu ligger i startgroparna, som högupplöst teve via internet och virtuella möten, ställer allt högre krav på överföringskapacitet, alltså bandbredd.

Var artonde månad fördubblas mängden data som skickas över internet. Detta samtidigt som själva glasfiberkablarna, som transporterar informationen, nu börjar nå gränsen för vad de klarar av att skicka och ta emot.

Att var artonde månad fördubbla antalet glasfiberkablar blir snabbt för dyrt. Dessutom är den stigande energianvändningen i de servrar som kodar och avkodar all data som skickas genom kablarna ett orosmoment. Redan idag använder internet fem procent av världens elproduktion och andelen ökar.

Även om forskarna har gott hopp om att med olika knep fortsätta öka överföringshastigheterna och optimera energianvändningen, räcker det inte. Vi måste också börja ändra hur vi konsumerar stora datamängder, menar Erik Agrell.

– Vi kommer lösa en del av tekniska problem, men samhället måste ändra inställning. Vi är lite bortskämda med all bandbredd. I framtiden måste vi kanske kompromissa. Vi kanske inte ha högupplöst bildkvalitet och titta på strömmande video dygnet runt.