Efter kritik från cancersjuka - Försäkringskassan får specialteam

1:29 min

Efter kritik från cancersjuka satsar Försäkringskassan i Skaraborg på nio speciella handläggare som ska bli bättre på att möta cancersjuka. Och förhoppningen är också att de drabbade ska uppleva sjukdomen som mindre tuff.

– Tanken är ett tidigt bemötande där vi kan tala om att vi finns och svara på frågor, säger Petra Hernant, personlig handläggare på Försäkringskassan i Skaraborg.

Hon är en av nio handläggare på Försäkringskassan i Skaraborg som sedan tre månader tillbaka specialiserat sig på att bemöta cancersjuka.
Bland annat har hon fått utbildning inom kriser, och träffat sjukhuset för att förbättra samarbetet.

Tanken är att hon tillsammans med de andra specialutbildade kollegorna ska ta hand om alla med cancerdiagnos i Skaraborg, och att de drabbade på så sätt ska få bättre bemötande. Men också att det ska bli enklare för cancersjuka att jobba på villkor som passar individen.

– Det ska vara lätt när man vill börja arbeta. Då kan sjukskrivningen på 100 procent ligga som grund, men att man provar sig fram utifrån vad arbetsgivaren har för möjligheter och vad man själv kan. Man kan faktiskt säga att vi kan skräddarsy ett program, säger Petra Hernant.

Och lyckas Försäkringskassan bli bättre på att hitta personliga lösningar, så att cancerdrabbade som kan också har möjligheten att jobba på sina villkor finns förhoppningar att sjukdomen ska upplevas som mindre tuff.

– Man mår också bättre i sin cancersjukdom. Vi människor behöver våra vanor, rutiner och mår bra av sociala kontakter med arbetskamrater.