Miljögifter längs kusten väcker oro för havsörnen

1:54 min

Miljögifter längs kusten mellan Gävle och Örnsköldsvik har väckt oro för Sveriges havsörnar. Det framgår av en pågående riksomfattande ringmärkning av havsörnsungar.

Miljöhandläggare Lijana Gottby på länsstyrelsen i Gävle har sett oroväckande tecken på de miljögifter som påverkar havsörnen mellan Gävle och Östhammar.

– Det är främst områdena i Västernorrland och Gävleborgs norra del som vi har sett och hittat några ägg som innehåller höga halter av DDT och PCB, säger Lijana Gottby.

Ringmärkningen av havsörnar är en del av Naturskyddsföreningens långsiktiga arbete för att rädda havsörnen som på 1970-talet befann sig i ett katastrofläge.

1971 inledes Projekt Havsörn som varje år ringmärker de nya ungar som kläckts. I år kommer sannolikt runt 450 unga havsörnar att ringmärkas.

Havsörnen mår ändå bra i Sverige men miljögifter som släppts ut i Gävleborgs län på 1950-talet kan påverkar havsörnarna negativt.

– Gävleborgs län tillsammans med Norrlandskustlänen ingår i fiberbanksprojektet. Där tittar vi och inventerar pappersmassutsläppen som varit på 1950-talet och ser om miljögifter finns i fibrerna, säger Lijana Gottby.