SD röstar nu oftare med regeringen än med Alliansen

3:35 min

De som tidigare hävdat att man enbart utifrån röstningsmönstret i riksdagen kunde avgöra att Sverigedemokraterna är ett tydligt högerparti bör tänka om, säger statsvetaren Anders Sundell.

– De stöder nu den andra sidan så att säga, säger Anders Sundell som forskar vid Göteborgs Universitet.

Efter att han tittat på hur riksdagen röstade under förra mandatperioden visade Anders Sundells mätningar att Sverigedemokraterna ofta röstade med den dåvarande alliansregeringen. Det tolkades av många som ett tecken på att de stödde regeringen och var ett högerparti. Men när han nu gjorde samma undersökning på omröstningarna som skett sedan valet i höst så visar det sig att Sverigedemokraterna nu röstar mer med den nya, rödgröna, regeringen. Det är dock svårt att säga vad det beror på, säger Anders Sundell.

– SD själva säger att det är naturligt att man röstar med regeringen för att förslagen är bättre beredda och så vidare. Det skulle också kunna bero på att regeringen undviker att lägga fram förslag som man vet att man inte har stöd för, säger han.

Sundell har tittat på alla de 371 omröstningarna som hållits sedan den nya regeringen tillträdde i höstas, men säger att detta inte är tillräckligt för att ge en helhetsbild. Man vet exempelvis inte vilka frågor som SD röstat för eller mot regeringen i, säger han.

– Alla omröstningar är inte lika viktiga. Och till exempel i den allra viktigaste omröstningen vi hade under den här mandatperioden - den om regeringens budget - där gick ju SD mot regeringen och stödde alliansens budget istället. Så för att ge en rättvisare bild skulle man behöva gå in och titta på de viktigaste frågorna och det har jag inte gjort och det kan jag inte göra för att det är lite svårt för mig att avgöra vad som är de exakt viktigaste frågorna förutom då den allra viktigaste och det är budgeten och där gick SD ändå emot regeringen.

Man ska dock vara försiktig med att dra stora slutsatser på grund av hur ett parti röstar i riksdagen, menar forskaren.

– De som tidigare hävdat att man utifrån röstningsmönstret i riksdagen kunde avgöra att SD är ett tydligt högerparti tycker jag bör tänka om lite. Sedan kan de vara det ändå men då får man visa det på annat sätt än bara att titta på röstsiffrorna, säger han.

Anders Sundell säger att trots att undersökningen har sina brister så säger den ändå mycket om det som händer i riksdagen.

– Man kan aldrig utifrån en enskild siffra eller argument slå fast hur saker och ting är. Det här är bara en enkel beskrivande undersökning jag gjort så jag tycker inte att man ska basera hela sin uppfattning av SD och svenska politik utifrån de här siffrorna. Men jag tycker att de är intressanta att känna till i alla fall, säger han.

Analysen ville säga något om Sverigedemokraterna - men det verkar nästan som att den säger mer om regeringen. Är det så?

– Ja, ingen vill ju förlora en omröstning. Det här att regeringen kanske undviker att lägga fram ett förslag om man vet att man kommer att förlora - för då finns inte så stor poäng att lägga fram de förslagen. Ingen, tror jag, lägger fram ett förslag utan att ha någon koll på vad som kommer att hända i omröstningen. 

Politik handlar ju om ideologi men man måste också ha ett visst element av strategi och taktik för att faktiskt kunna få genom den politik, säger Anders Sundell från Göteborgs Universitet.

– Och det är inget fult med det tycker jag, om man tänker på det hur man kommer att rösta, utan väljarna har ju valt partierna för att de ska genomdriva så mycket av den politik de står för som de bara kan. Och då måste man ta hänsyn till lite taktik och lite strategi också.