Rysk militärövning äger rum samtidigt som Arctic Challange Exercise

0:29 min

I Ryssland har en stor militärövning inletts samtidigt med den internationella flygövningen Arctic Challenge Exercise i norra Sverige. Ett sätt för Ryssland att visa sina muskler, enligt Fredrik Westerlund är säkerhetspolitisk analytiker på Totalförsvarets forskningsinstitut.

– Ryssland har under en längre tid använt just militära medel för att visa på Rysslands makt och stärka ryskt inflytande i olika delar av världen. Däribland i Östersjöområdet. Det här är en förberedelse säger de själva inför den kommande militärstrategiska övningen som man ska göra under året.

Den militära flygövningen består av runt 12 000 soldater och 250 stridsflyg och beskrivs av det ryska försvarsdepartementet som en massiv överraskningsinspektion. En typ av övningar som har genomförts regelbundet och tämligen ofta de senaste åren enligt Fredrik Westerlund vid Totalförsvarets forskningsinstitut FOI:

– Man har använt den här typen av beredskapsövningar för att kontrollera att förbanden har möjlighet att reagera i händelse av en oförberedd order. Det här har man hållit på med de senaste åren och gått igenom de olika delarna av de väpnade . Övningen som pågår nu är både geografiskt och funktionsmässigt kopplad och lagd i det centrala militärdistriktet, och är inriktad på luftförsvar och flygförband men andra förband deltar också, säger Fredrik Westerlund vid FOI.

Att de båda flygövningarna pågår samtidigt ska ses som en del av den upprustning som pågår i vårt närområde säger Folkpartiets Allan Widman, försvarsutskottets ordförande:

– Dels är detta en konsekvens av det signalspel som finns mellan länder. Man vill markera att man är minst lika redo som andra sidan, och dels tar man ofta tillfället i akt att analysera och spana på varandras förmågor, det brukar också vara en del i de här övningsuppläggen.