Kyrkan bemöter nya kritiken mot musikarbetet

2:45 min

Svenska kyrkans ledning bemöter den nya kritiken bland annat med att "musiken inte kan hanteras med något som bara lever för sig själv".

Imorse berättade vi om den nya kritiken mot Svenska kyrkans arbete med att förnya gudstjänstmusiken. Den kommer i ett brev till kyrkan liksom tidigare från till att börja med alla kyrkomusikerorganisationer och handlar om att de trots att arbetsmodellen inte har förändrats inte känner sig tillräckligt involverade i arbetet med den nya kyrkohandboken.

Så här sade domkyrkoorganisten Mattias Wager bland annat i morse:

- I den nuvarande organisationen av handboksarbetet fungerar det som så att projektledningen, som nästan uteslutande består av icke-musiker, tar kontakt med olika svenska kyrkomusiker för att få olika saker gjorda, utan att redovisa vilket system som ligger bakom det eller varför det är just de, och utan att redovisa vilka principer som styr så att säga det förväntade slutresultatet.

I ett upprop ifjol kritiserade kyrkomusikerorganisationerna, tonsättarföreningen FST och Kungliga musikaliska akademien Svenska kyrkans ledning för att forcera fram arbetet med en ny kyrkohandbok. Bland annat anser de att förslaget till en ny sådan är ett hastverk när det gäller den äldre, gregorianska musiken. Efter uppropet inrättade kyrkans ledning en styrgrupp för hela projektet.

Styrgruppens vice ordförande, biskopen i Göteborgs stift Per Eckerdal hänvisar också till att de tillförde ännu en kyrkomusiker i projektgruppen, som lyder under styrgruppen, att musiken är en integrerad del av hela arbetet och att de har tillsatt externa granskningsgrupper där också de bakom uppropet har tagit plats:

- Vi kan inte hantera musiken som något som lever bara för sig utan det ingår både i handboken som sammanhang och i arbetet med den nya handboken, i ett komplex där det hela tiden måste samspela med språk och teologi.

Och att kommunicera vilka som får uppdrag kommenterar Eckerdal så här:

- Och det är väl inte någonting som höll jag på att säga ens normalt sett kommuniceras vem man har kontakt med, just när var och hur.

Men när det gäller arbetet med den äldre musiken är det något som styrgruppen måste diskutera vidare, säger Eckerdal. Det handlar grovt sett om att antingen bygga vidare på den gregorianik som finns i den nuvarande handboken från 1986 eller att förnya den äldre musiken genom att restaurera den utifrån betydligt äldre traditioner, men styrgruppen måste också förhålla sig till att församlingar sitter och väntar på ett resultat, fortsätter Per Eckerdal och hänvisar till att kyrkans ledning efter kritiken ifjol sköt upp - alltså förlängde - arbetet med ett år:

- Men det är möjligt att det i andra spår som man skulle ge sig på det och försöka på det och tillföra Svenska kyrkans musikaliska tradition ett sådant material, säger Eckerdal.