Nya jobb till länet

Försäkringskassans länskontor i Luleå har goda chanser att få en specialistenhet för efterlevandepensioner som ska serva hela landet. Det innebär i så fall 40 nya jobb till Norrbotten.
På torsdag tar regeringen beslut om specialistcentret ska placeras i Norrbotten eller i Dalarna. Det är regeringen som från början gett Riksförsäkringsverket, RFV, i uppdrag att utreda hur man kan koncentrera handläggningen av efterlevandepension, en komplicerad fråga som innehåller många olika pensionsformer. RFV har i sin tur föreslagit att handläggningen koncentreras till ett länsförsäkringkontor och valt ut två kandidatlän som uppfyller vissa krav, t ex erfarenhet av att handlägga ett slags ärende på en enda plats i länet och att ha bra arbetsmetoder. De utvalda försäkringskassorna är Norrbotten och Dalarna och på torsdag avgör regeringen frågan.