Kommunalråd i länet kritiska till Jordbruksverket

1:38 min

Socialdemokrater i Västmanland är kritiska till att Jordbruksverket ratat Bergslagen som ett Leader-område. För Västmanland betyder det att ett antal projekt blir utan EU-pengar, säger kommunalråden.

Socialdemokraten och riksdagsledamoten Olle Thorell och kommunalråden i Surahammar, Norberg, Fagersta och Skinnskatteberg har bland annat skrivit ett kritiskt brev till Jordbruksverket.

Ett brev som Jordbruksverket fick igår, säger Niclas Purfürst chef för landsbygdsavdelningen på Statens Jordbruksverket.

– Vi har precis fått det här brevet och vi kommer att svara så snart som möjligt. Självfallet förstår vi besvikelsen som man känner från det här området.

– Vi kommer att peka på de möjligheter som står till buds, det finns andra pengar att jobba med. Det säger Niclas Purfürst på Jordbruksverket om att Leader Bergslagen och de kommuner som tidigare har fått pengar till olika projekt nu blir utan.

I den norra länsdelen är man idag orolig över att projekt som var planerade för att bland annat ge arbetslösa ungdomar jobb, inte ska bli av.

Men Jordbruksverket och nu även Socialdemokraten och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, säger att det finns andra pengar att söka.

Landsbygdsministern lyfter särskilt fram de 36 miljarder som finns i landsbygdsprogrammet.

Även Niclas Purfürst på Jordbruksverket pekar på landsbygdsprogrammet som en möjlighet till att finansera olika projekt.

– Andra delar av landsbygdsprogrammet som man kan söka. Det finns också havs- och fiskeriprogrammet, det regionala regionalfondsprogrammet och andra sektors program, Niclas Purfürst.

Matilda Ernkrans, Socialdemokrat och riksdagsledamot från Örebro län, och som är ordförande i jordbruksutskottet, säger till P4 Västmanland att frågan måste utredas.

– Det är olyckligt att det lämnas vita fläckar över vårt land, där vissa områden inte kan ta del av de här pengarna, säger Matilda Ernkrans och tillägger;

– Jordbruksverket har agerat på de riktlinjer som alliansregeringen gav. Jag tar för givet att Sven-Erik Bucht följer upp och utvärderar resultatet och att vi sedan tar lärdom av detta.

På fredag kommer frågan även att diskuteras i riksdagen. Centerpartisten Helena Lindblad har bland annat ställt en interpellation till Sven-Erik Bucht om prioritering av utvecklingsstrategier och att fem områden i Sverige inte kommer att räknas som Leaderområde programperioden 2014-2022.