Nya stormarknader får vänta

Utred ett tillfälligt stopp för större handelsetableringar utanför tätorterna. Det föreslår Glesbygdsverket i ett yttrande till Boverket, för vidarebefordran till Miljödepartementet. Glesbygdsverket vill granska om stormarknader utanför städerna orsakat att många butiker både på landsbygden och inne i centralorterna har lagts ner. Storheden utanför Luleå är ett exempel på ett externt köpcentrum och ett tillfälligt etableringsstopp kan få betydelse där.