Svenska luftrummet hyllas på Arctic Challenge

1:46 min

I dag fortsätter den stora flygövningen över norra Sverige som inleddes i går. Schweiziskt och amerikanskt luftvapen visade upp några av övningens 115 militära flygplan.

Den amerikanska piloten Ryan Closset gör sitt första flygpass i eftermiddag och var exalterad inför sin uppgift när Ekot träffade honom på flygflottiljen F 21 i Luleå nyss.

– Jag är på de godas sida och ska försvara ett fiktivt land mot inkräktare någonstans över Norrbotten och Västerbotten,  säger den amerikanske piloten Ryan Closset . I eftermiddag gör han sitt första pass i övningen där nio länder, varav sex Nato-medlemmar deltar.

De utländska piloter eller chefer vi pratar med vill inte gärna svara konkret på frågor om det förändrade säkerhetsläget i Europa de senaste åren. Och inte heller hur de ser på det svenska förhållandet till Nato. Däremot återkom lovorden över norra Sverige som ett unikt övningsområde med sitt, jämfört med Europa, glest trafikerade luftrum.

– De allra flesta europeiska länderna har skurit ner på sina försvar så det enda sättet att möta dagens risker är samarbete, säger överstelöjtnant Aldo Wicki, chef över den schweiziska styrkan som står utanför Nato.