Tingsryd

"Jag dödar bina med bensin"

1:30 min

Den amerikanska yngelrötan ställer till det för flera bisamhällen i Tingsryds kommun. 

Den amerikanska yngelrötan, som dödar honungsbin, har nu drabbat flera bisamhällen i Tingsryds kommun.

Stora områden runt de drabbade bisamhällena måste nu inventeras för att den svåra bakteriesjukdomen inte ska spridas.

– Ja det är tråkigt. Just nu är tre områden i Tingsryds kommun som drabbats, säger Ingvar Johansson som är länsstyrelsens bitillsynsman.

Den här svåra bakteriesjukdomen angriper binas larver som dör och omvandlas till en seg massa. I en enda död larv kan det sedan bildas över två miljarder sporer som därefter sprider sjukdomen.

– För att stoppa sjukdomen måste jag först döda bina med bensin. Sedan eldar man upp ramarna med bina. Ibland bränner vi också upp lådorna, men det går att sanera lådorna om man vill med ett speciellt desinficeringsmedel, berättar Johansson.

Därefter måste alla bisamhällen inom en radie av tre kilometer från den drabbade bikupan undersökas.

– Nu i helgen upptäckte vi även tre bigårdar i Urshult där vi dödat tre samhällen.

Så den här sjukdomen kan i värsta fall slå ut bisamhällen i ett helt område om ingenting görs?

– Ja, och det är därför vi i Sverige har bestämt att vi ska elda upp samhällena för att stoppa yngelrötan.