300 nya fartkameror ska rädda liv

1:25 min

Trafikverket sätter upp 300 nya fartkameror i år och lika många nästa år. Anledningen är att verket identifierat vägavsnitt där många trafikanter kör för fort och man hoppas att kamerorna ska ha en förebyggande effekt, och förmå traikanterna att följa hastighetsbegränsningen.

– Vi gör det för att det är ett bra sätt att sänka hastigheten, rädda liv och minska antalet svårt skadade. Längs de vägar där vi har trafiksäkerhetskameror följer vi hastighetsutvecklingen hela tiden och då ser vi att där följer trafikanterna den skyltade hastigheten, säger Eva Lundberg, samordnare vid Trafikverket.

De 300 kamerorna är en del i en treårig kampanj. Förra året sattes 200 upp och nästa år planeras för ytterligare 300. Kamerorna placeras på de farligaste vägarna som har mötande trafik och hög olycksrisk.

– Vi registrerar 260 000 per år som polisen utreder. Då försöker de utreda så många som möjligt, vilket innebär att de ska identifiera föraren. Antalet det blir är polisens område, säger Eva Lundmark.

Många sänker ju hastigheten när man ser kamerorna, får man fast dem som kontinuerligt kör för fort?

– De som regelbundet kör för fort kommer tillslut att registreras av en kamera. Kamerorna är ju aktiverade i tillräckligt stor omfattning. Men det viktigaste för oss är att sänka den stora massans hastighet.

Fungerar det?

– Ja, det fungerar. Vi följer hela tiden vilken hastighet vi har förbi kamerorna och vi ser att vi har väldigt bra hastighetsefterlevnad på de här sträckorna där vi har kameror.