Kritiserad moderat ber talmannen om stöd

2:25 min

Moderate riksdagsledamoten Finn Bengtsson, som varit öppet kritisk mot decemberöverenskommelsen, upplever att han mötts av ett sådant avståndstagande från bland annat den egna riksdagsgruppen, att han vänt sig till riksdagens talman för att få stöd.

I går eftermiddag hade Finn Bengtsson ett enskilt möte med talman Urban Ahlin där han redogjorde för sina upplevelser den senaste tiden.

– Ja, det är väl inte konstigt att förstå, att om sex stycken partier, där man säger att man lojalt har slutit upp i partigrupperna för den här överenskommelsen, att om jag då opponerar mig som enskild ledamot att det kastas lite blickar som inte alltid är så trevliga, möts med huvuden som böjs ner och kamratskapen är inte vad den brukar vara.

Finn Bengtsson har under hela våren varit tydlig med att decemberöverenskommelsen bör rivas upp, en linje han också fått sitt eget länsförbund Östergötland att ställa sig bakom.

Han kommer att gå emot uppgörelsen när riksdagen röstar om vårbudgeten om tre veckor. Moderaternas partiledning försvarar decemberöverenskommelsen, och Finn Bengtsson har fått hård kritik för sitt agerande, inte minst på ett möte med partiets riksdagsgrupp den 5 maj.

Finn Bengtsson vill inte själv kommentera vad som utspelade sig bakom de stängda dörrarna, och ingen annan som Ekot varit i kontakt med vill öppet uttala sig. Men enligt Ekots källor anklagades Finn Bengtsson bland annat för att vara illojal och ansvarslös och för att skada partiet.

Partiledaren Anna Kinberg Batra var inte närvarande, men en lång rad andra ledande moderater var uppe i talarstolen och gick till angrepp mot Finn Bengtsson under det två och ett halv timmar långa mötet. "Jag förstår inte hur någon kan göra så här och att han får hållas", sa en riksdagsledamot enligt vad Ekot erfar.

En person som varit på många möten med riksdagsgruppen säger till Ekot att det sällan har uttalats så hårda ord mot en enskild person. Men bilden inte entydig, En annan moderat hade väntat sig en ännu hetsigare debatt, eftersom Finn Bengtsson har gått ut så hårt i en känslig fråga.

Den senaste tidens turbulens har fått Finn Bengtsson att nu kontakta talmannen. Vid gårdagens möte berättade Finn Bengtsson att han tänker väcka liv i riksdagens interna demokratinätverk, där han själv är ordförande. Han vill i övrigt inte i detalj inte berätta vad som sades under samtalet med Urban Ahlin, men Finn Bengtsson framförde att det kostar på för en ledamot att gå emot sitt eget parti.

– Jag hoppas att talmannen har tagit till sig av detta och kanske kommer till en konstruktiv dialog med talmanspresidiet i övrigt och även med gruppledarna, så att vi förhoppningsvis i framtiden inte ska behöva uppleva att vi som valda av folket ska behöva utsättas för tråkigheter när vi kommer till vår arbetsplats som trots allt riksdagen är, säger Finn Bengtsson.