FSB tar över norsk fondkommissionär

Föreningssparbanken ska köpa ytterligare 17,7 procent av aktierna i den norska fondkommissionären First Securities för 84 miljoner norska kronor.

Säljare är anställda i bolaget och Sparebank 1-gruppen. Föreningssparbanken blir med köpet majoritetsägare i First Securities, med 51 procent av aktierna.