Staten är ansvarig för sanering av nedlagt skjutfält i Eskilstuna

Staten bär huvuddelen av ansvaret för fortsatta undersökningar och ytterligare saneringsåtgärder av blyföroreningar på Hugelsta skjutfält i Eskilstuna. Det visar en undersökning som en advokatbyrå har gjort på uppdrag av Sveriges Geologiska Undersökning (SGU).

Förenade fabriksverken, FFV, bedrev länge provskjutningar och provsprängningar på området.

Dåvarande företaget Swedish Ordnance Bofors, som lade ner skjutfältet 1992, har tidigare genomfört undersökningar och saneringar för 20 miljoner och bedöms inte ha ytterligare undersöknings- eller saneringsansvar, om inte kostnaderna skulle vara "betydande", dvs över 180 miljoner kronor.

Andra företag som Bofors Carl Gustaf, LKAB Kimit, och Orica Kimit Explosives, som har haft verksamhet på skjutfältet, bedöms inte ha något solidariskt ansvar för undersökningar eller sanering.