Föroreningar

Domänverket lämnade efter sig DDT vid Lillstensjöå

Marken är så pass förorenad av bekämpningsmedel att den måste grävas bort och helst ska även byggnaderna rivas.

Den slutsatsen drar Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, av de undersökningar man gjort vid Domänverkets tidigare bekämpningsmedelsförråd vid Lillstensjöå i västra delen av Krokoms kommun.

Bland annat finns det mycket höga halter av fenoxisyror, dioxiner, DDT och petroleumkolväten i jordgolvet i bekämpningsmedelsförrådet, konstaterar SGU.

SGU rekommenderar att delar av området måste saneras.

Bland annat genom att jorden i bekämpningsförråden grävs bort och sannolikt måste byggnaderna rivas då gifterna trängt in i byggmaterialet.