Bättre samarbete i vården krävs

Kontakten mellan sjukhusen och primärvården måste bli bättre.
Det tycker i alla fall många allmänläkare som därför bildat AKO, Allmänläkarkonsulter, som sedan några år tillbaka jobbar för att försöka förbättra samarbetet mellan vårdenheterna. Under två dagar håller AKO ett möte i Jönköping och där behandlar man bland annat frågan om hur man ska få till ett fungerande samarbete. Gösta Eliasson är allmänläkare och en av dem som startat AKO. För nyheterna berättar han om den gråzon som han tycker finns mellan primärvården och sjukhusen och att ett förbättrat samarbete måste till, främst för att gagna patienterna. Men han nämner också Jönköpings läns landsting som ett av de landsting som kommit längst i detta arbete. Men det finns brister, främst skulle han vilja se att allmänläkare får ta del av en del av de behandlingsmetoder som nu är reserverade för specialister.