Norrköping

Dyra gatukostnader för fastighetsägare i Marby

1:38 min

Boende i Marby utanför Norrköping kan tvingas betala flera hundra tusen kronor för att kommunen vill omvandla fritidshus till permanentbostäder och bygga skola och hamn.

Hur mycket som fastighetsägarna måste betala beror på fastighetens storlek. P4 Östergötland har pratat med Caroline Svejd, en av de drabbade som måste betala nästan 700 000 kronor i gatukostnad.

– Jag vill att Marby ska utvecklas, få asfalterade vägar och gatubelysning. Och jag är självklart beredd att betala för det. Men de här summorna är helt absurda och är varken skäliga eller rättvisa, säger hon.

Caroline Svejd säger att Norrköpings kommun beräknar att tomten kan avstyckas till tre tomter vilket gör att kostnaden blir extra hög för familjen.

Enligt kommunen kan fastighetsägarna välja bort möjligheten att dela upp tomten och på så sätt betala mindre men det beslutet blir permanent och innebär att framtida köpare inte heller kan dela upp tomten.

Malin Cuclair, mark-och exploateringsingenjör på Norrköpings kommun, säger att gatukostnadsutredningen är ett politiskt beslut för att bekosta utbyggnaden av Marby och att både dagens och framtida fastighetsägare måste vara med och betala.

– Befintliga fastighetsägare ska vara med och finansiera gatuutbyggnaden och det gäller att hitta ett skäligt och rättvist sätt att fördela gatukostnaderna på, säger Cuclair.

Hur skäligt är det att en enskild fastighetsägare ska betala 700 000 kronor?

– Man behöver inte betala för styckningslotterna förrän man gör själva avstyckningen. Man har anstånd på femton år. Efter femton år behöver kommunen få in pengarna även om man inte gjort avstyckningen, säger Malin Cuclair.

För Caroline Svejd innebär det här att familjens planer och drömmar går i kras. Hon säger att kommunen vill bestämma över deras mark och om kommunens förslag går igenom finns bara en utväg för familjen:.

– Då kan vi inte bo kvar här längre. För vi har inte de pengarna, säger hon.