Skolverket: Bättre stöd till begåvade barn

2:21 min

Skolverket har tagit fram ett nytt stödmaterial för elever med särskild begåvning.

– De behöver bli accepterade av sina lärare och sina kamrater. Och de behöver utmaning i undervisningen, säger Johan Börjesson, undervisningsråd vid Skolverket.

Vad kan en sådan utmaning bestå i?

– När vi pratar om intellektuellt särskild begåvning så handlar det om elever som lär sig väldigt snabbt, som har ett gott minne, som har förmåga att resonera komplext och nyanserat. Och då gäller det att ha den typen av uppgifter som möjliggör det.

Vad innehåller det här stödmaterialet?

– Det innehåller två olika delar. En del som ger konkret stöd för lärarna i undervisningen i några olika ämnen. Och en övergripande del som handlar om vilka eleverna är, att de behöver socioemotionellt stöd, hur man kan organisera undervisningen. Vi har också en text i internationella perspektiv, hur man gör i andra länder, säger Johan Börjesson, undervisningsråd vid Skolverket.

Runt fem procent av landets skolelever bedöms som särskilt begåvade i ämnen som matematik, naturvetenskap, språk, idrott eller hantverk.

Att som barn vara särskilt begåvad är en gåva men kan också vara ett gissel. Johan Börjesson vid Skolverket skriver på DN-debatt om vilka problem och risker eleverna kan stöta på.

– Det kan arta sig så att en del elever tycker att skolan inte blir alls rolig. I de värsta fallen kan det vara så att eleverna inte vill gå till skolan. Det finns också exempel där man misstolkat eleverna, att det leder till felaktiga adhd-diagnoser till exempel, säger Johan Börjesson.

För 12-årige Oscar Magnusson som är särskilt begåvad blev det ett stort lyft när föräldrarna lyckades övertyga skolan att Oscar, som då gick i tvåan, fick börja läsa matte med eleverna i årskurs fyra. Så här berättar hans mamma Adina Schnelzer Magnusson.

– Ja, det var ju som att vända på en hand. Det var jättestor skillnad. Helt plötsligt fick han vara bra på någonting. Han mådde bra och det var roligt och stimulerande. Hade han missat de där mattelektionerna blev han helt förtvivlad, det var det han levde för i skolan, säger Adina Schnelzer Magnusson.