Tillgänglig 17 juni - 3 september 2015

Twist av och med Klas Östergren

Twist är en myllrande berättelse som spänner över 50 år. Här ryms kärlek och svek, korruption och storpolitik. Berättelsen kretsar kring en kvinna som är död. Hon gick under olika namn; Anne-Marie, Ami, Anna eller Annie. I spåren av hennes liv uppdagas sammanhang och avslöjas hemligheter som innefattar såväl spionage som svarta pengar.