"Högskolan i Västerås går före Eskilstuna"

Mälardalens Högskolas verksamhet i Eskilstuna håller på att utarmas till fördel för Västerås. Det hävdar företrädare för Mälardalens högskola i en debatt artikel i Eskilstuna Kuriren i dag.

Bland annat studierektor Mats Lind skriver att Eskilstuna håller på att tömmas på sina attraktiva utbildningar och att nya kurser i allt större utsträckning förläggs till Västerås.

När högskolan etablerades, skriver man, så var tanken att fördelningen mellan Västerås och Eskilstuna skulle vara 60/40. I dag är det 76/24, enligt artikelförfattarna.

Dessutom pågår diskussioner om en sammanslagning av Mälardalens Högskola och Örebro Universitet något som man befarar ytterligare kan försvaga Eskilstuna ställning som utbildningsort.