Provborrningar i Kvarntorp i sommar - Kumla kommun kritisk

1:08 min

Svenska Skifferoljeaktiebolaget planerar att provborra i området runt Kvarntorp i sommar. Kumla kommun som är en av markägarna är kritisk.

Det är Svenska Skifferoljeaktiebolaget som har beviljats så kallat undersökningstillstånd av den statliga myndigheten Bergsstaten för malmletning. Det innebär att de kan provborra i alunskiffern i marken runt Kvarntorp för att se vilka mineraler som finns där.

Dels handlar det om att bolaget ska försöka hitta de gamla borrhålen, men även om att borra 13 nya upp till 40 meter djupa hål.

Provborrningen planeras starta redan i juni och pågå fram till september.

Kumla kommun som är en av markägarna skriver i ett svar till bolaget att om det uppstår skador i området på grund av borrningen är det otydligt hur ersättningen ska ske. Bolaget å sin sida menar att risken för oväntade permanenta skador är extremt låg. Kommunen skriver också att det finns en risk för att eventuella föroreningar kan spridas i marken och i grundvattnet.

Kumla kommuns brev som är undertecknat av kommunstyrelsens ordförande Katarina Hansson avslutas med att den planerade borrningen är olämplig.