Barn får betalningsanmärkningar

256 barn under 18 år i Gävleborgs Län har skulder å betalningsanmärkningar hos Kronofogden. Och skulderna handlar om felparkeringsavgifter å obetalda skatter.
Det yngsta barnet i Gävle som har betalningsanmärkningar för felparkering är bara tre år. Minderåriga får inte skuldsättas enligt lag men när en skuld väl hamnat hos Kronofogdemyndigheten å vunnit laga kraft är det den minderåriga som får betalningsanmärkningen om inte skulden betalas. Det är föräldrarna som slarvar med skatteinbetalningarna å skriver över bilar å motorcyklar på dom minderåriga barnen å tror att myndigheter på så sätt inte kan komma åt tillgångarna.