Kina rustar upp flotta och flygvapen

2:09 min

Kina kommer att satsa ännu mer av sina militära resurser på landets flotta och flygvapen, detta enligt ett nypublicerat strategiskt dokument. Beskedet kommer efter en längre tids upptrappad militär spänning mellan Kina och flera andra länder runt Sydkinesiska sjön.

Kinas krigsmakt har ända sedan Folkrepubliken grundades 1949 prioriterat armén, alltså landbaserade styrkor. Målet under kalla kriget var att kunna stå emot en eventuell sovjetisk invasion.

Precis som i Sverige byggdes alltså ett massivt invasionsförsvar upp. Men framförallt det senaste årtiondet har målsättningen förändrats.

De flesta bedömare är eniga om att Kinas främsta militära mål idag är att kunna vinna ett kort, intensivt, och högteknologiskt krig i landets närområde.

Det är av den här anledningen flygvapnet och flottan börjat att prioriteras allt mer. De militära styrkorna har blivit färre till antalet, men samtidigt mer professionella och betydligt bättre utrustade. Kina har samtidigt kraftigt ökat sina försvarsutgifter.

Den här utvecklingen bekräftades i ett policydokument som offentliggjordes i tisdags. I dokumentet slås det även fast att omställningen ska accelereras ytterligare.

Kina ska bygga upp en mer kapabel djuphavsflotta, står det bland annat i dokumentet. Det här ska ses mot bakgrund av att Kina den senaste tiden flyttat fram sina positioner i de omstridda havsområdena i Sydkinesiska sjön.

Där håller landet bland annat på att bygga flera konstgjorda öar, som ska användas som militära flygbaser.

Tidigare i veckan meddelade Kina även att landet har påbörjat att bygga två fyrtorn i ett av de omtvistade havsområdena.

Policydokumentet nämner bara USA vid namn en enda gång. Men det är tydligt att det är mot amerikanerna som udden är riktad.

USA har militära band till flera av de länder som Kina har territoriella dispyter med, och Kina har anklagat amerikanerna för att blanda sig i angelägenheter som inte angår dem.

USA är fortfarande den mäktigaste militära aktören i västra Stilla Havet. Men Kina har länge försökt att knappa in, och många menar att om USA inte höjer sina försvarsutgifter så är det bara en tidsfråga innan Kina blivit millitärt starkare än USA i regionen.