Enigt KU väntas kritisera regeringen

2:54 min

Statsminister Stefan Löfven och flera av hans ministrar väntas få kritik av riksdagens konstitutionsutskott, KU, nästa vecka. De politiska blocken står enade bakom kritiken, alltså även de rödgröna, erfar Ekot.

Det handlar om flera av vinterns mest omdiskuterade politiska frågor som granskats av KU. En är regeringens försök att avskaffa lagen om valfrihet i primärvården.

Både den ansvarige sjukvårdsministern Gabriel Wikström och regeringen förtjänar enligt KU kritik för sitt sätt att sköta ärendet. Och utskottet räknar upp en rad fel, regeringen borde frågat lagrådet, den levde inte upp till regeringsformens krav, regeringen hade för bråttom och den gav remissinstanserna alldeles för kort tid.

– Vi har berett ärendet enligt de regler som fanns. När lagrådet gjorde en annan bedömning återkallade vi propositionen, sa statsminister Stefan Löfven när han tidigare i år försvarade sig inför konstitutionsutskottet. 

Det så kallade granskningsbetänkandet kommer att klubbas på tisdag om inget oväntat inträffar. I det får också infrastrukturminister Anna Johansson kritik. Det gäller sättet att frysa bygget av trafikleden Förbifart Stockholm. Det ledde till onödiga kostnader och gick därför emot budgetlagens krav på god hushållning, enligt konstitutionsutskottet.

KU tycker att utrikesminister Margot Wallström har hanterat erkännandet av Palestina på ett felaktigt sätt och att också statsminister Stefan Löfven bär ansvar för detta.

– Det formella beslutet att erkänna staten Palestina fattades 30 oktober 2014 efter vederbörlig beredning av ärendet och efter överläggning med utrikesnämnden, sa Margot Wallström när hon försvarade sig inför KU tidigare i vår. 

Konstitutionsutskottet kritiserar inte erkännandet i sig, men anser att regeringen gick för fort fram och gav omvärlden bilden att beslutet redan var klart trots att det ännu inte diskuterats i utrikesnämnden.

På en rad andra punkter tillrättavisar KU statsråd efter statsråd.

Bostadsminister Mehmet Kaplan betedde sig olämpligt när han tillsatte en samordnare för att undersöka om Bromma flygplats kan läggas ner, han borde inväntat riksdagen först. 

Vice statsminister Åsa Romsons miljödepartement borde snabbare ha rättat till en felaktig arbetsbeskrivning för sin statssekreterare.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht borde ha berättat för riksdagen att Sverige skulle lägga ner sin röst om GMO-produkter i en EU-kommitté.

Och Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, levde inte upp till regeringsformens krav när hon ville dra in pengarna till Medelhavsinstituten.

Det är ovanligt att ledamöterna i KU enas över blockgränserna för att kritisera och tillrättavisa sittande regering på det sätt som nu ser ut att ske i nästa vecka.

Det enda parti som avviker är Sverigedemokraterna, som vill tillfoga ytterligare två punkter till den långa listan: Enligt Sverigedemokraterna ska statsministern ha kritik för att han satt kvar efter att ha förlorat budgetomröstningen, trots att han tidigare talat om att avgå. Sverigedemokraterna vill också gå längre i Palestinafrågan och kritisera utrikesminister Margot Wallström för att hon informerade EU:s medlemsstater om att Sverige tänkte erkänna Palestina.