Polis försvårar demonstrationer

Polisen i Uppsala försvårar för demonstranter. Det anser Attac i Uppsala som JO-anmält polismyndigheten efter att polisen i demonstrationstillstånd satt upp villkor om att de för att få demonstera också måste inhämta tillstånd från markägaren.
- Min uppfattning är att polisens beslut är felaktigt, säger Thomas Bull som är docent i offentlig rätt vid Uppsala universitet. I mars förra året ville Attac Uppsala anordna en demonstration på Celsiustorget i Uppsala. Men på demonstrationstillståndet som de fick av polisen framgick det att det krävdes ett ja från markägaren för att tillståndet skulle vara giltigt. Det sättet att villkora demonstrationstillstånd på är felaktigt menar Thomas Bull, som tagit del av flera tidigare JO- beslut. När sedan markägaren till Celsiustorget, fastighetsbolaget Arostornet, sa nej till Attac, så kunde de heller inte hålla sin demonstration. - Jag förstår inte varför polismyndigheten ska springa privata företagares ärenden, jag förstår inte vad de har med det att göra, säger Louise Gryfelt från Attac Uppsala. Polismyndigheten skyller på att ordningslagen som reglerar deras arbete inte är tillräckligt tydlig. Att låta markägaren slutgiltiga avgöra om det ska bli en demonstration eller inte, det har man gjort så länge någon kan minnas. Uppsalapolisens Staffan Tilling är ansvarig för tillståndsgivningen och välkomnar JO´s utredning eftersom han inte är nöjd med situationen som den är idag: - Förarbetena till ordningslagen är otydliga. Situationen med privat markägare och kommunal förvaltning av marken nämns inte i förarbetena. Docenten i offentlig rätt, Thomas Bull, tycker att lagen är klar: - I vart fall grundlagen är helt tydlig. Demonstrationsfriheten gäller på allmänna offentliga platser, oavsett vem som äger platsen. Där går grundlagsintresset före.