Köpingsborna mindre nöjda

Köpingsborna är mindre nöjda med sin kommun än genomsnittssvensken. Det kan man läsa ut av en enkät som Skandinavisk Opinion AB har gjort på uppdrag av Köpings kommun.
Köpingsborna är ändå relativt nöjda med sin kommunala service, biblioteken till exempel. Det man saknar är ett större utbud av t.ex nöjesliv och storstadspuls. I undersökningen har man också tagit fram ett så kallat "Nöjd-kommun-index", och där kan man se att invånarna i Köping faktiskt är mindre nöjda med sin kommun än vad genomsnittssvensken är.