Lång eftersläckning efter besvärlig brand

BRÖSARP. Räddningstjänsten fortsätter arbetet med att släcka den besvärliga branden i en skånelänga utanför Brösarp. Branden är svårsläckt eftersom där fanns mycket brännbart material i huset.

Lars-Erik Larsson som leder räddningstjänstens arbete på plats tror att eftersläckningen kommer att pågå i stort sett hela dagen.

Man har ännu inte kunnat att sig in i huset och därmed är det ännu osäkert om det fanns någon i huset när det började brinna.