Invandrare ska få jobb

Västmanland ska bli bäst i Sverige på att hjälpa invandrare och flyktingar att få jobb. Det är målsättningen för projektet "Mångfald i arbetslivet".
Målet ska nås genom samarbete mellan olika myndigheter och mellan myndigheter och företag. I dag ordnas en konferens i Västerås, där man ska diskutera hur man mer effektivt ska kunna introducera invandrare och flyktingar på arbetsmarknaden. Redan för ett år sedan träffades ett centralt avtal mellan Skolverket, Arbetsmarknadsstyrelsen, Integrationsverket, Migrationsverket och Svenska kommunförbundet för att utveckla introduktionen av flyktingar och andra invandrare på arbetsmarknaden. Nu ska avtalet tillämpas i praktiken på lokalnivå i länet. Enligt projketsamordnaren Christer Nyqvist har Västmanland, tillsammans med region Skåne, kommit längst i arbetet.