Stor vinst för Cloetta

Godisföretaget Cloetta Fazer, med huvudkontor i Ljungsbro utanför Linköping, redovisar en vinst på 93 miljoner kronor efter finansnetto för årets första kvartal.
Under motsvarande period i fjol uppgick vinsten till 104 miljoner kronor. Bortsett från affärsområdet Handel, som Cloetta Fazer sålde ut i höstas, så ökade bolagets försäljning med 5 procent till 742 miljoner kronor.