Poliser ska lära sig att inte bryta mot lagen

1:47 min

Svenska poliser behöver utbildning för att de inte ska upprätta olagliga register. Det är slutsatsen i en pågående översyn som polisen nu gör.

Hösten 2013 avslöjades att Skånepolisen hade ett register över närmare 5 000 personer, där de flesta var romer. Tillsynsmyndigheten Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ansåg att registret var olagligt på flera punkter. I mars kom Justitieombudsmannen fram till att det hade karaktären av ett register över etnisk tillhörighet. 

I vintras avslöjade Ekot att Stockholmspolisen i tio år fört ett register med känsliga uppgifter om kvinnor som anmält att de hade utsatts för hot och våld. Nu gör polisen en översyn över vad som krävs för att de anställda ska klara av att följa lagen. Slutsatsen så här långt är att utbildningsbehovet är stort. 

– Det gäller både på chefsnivå och ner i organisationen på enskilda medarbetare som lägger in uppgifter i uppgiftssamlingar, säger Gunilla Svahn Lindström som är rättschef på polisen. 

Hur många poliser som behöver utbildning är inte klart än, men innan året är slut ska en utbildningsplan och en handbok tas fram. Det behövs också rutiner för vem som får besluta om att upprätta register och för hur de ska gallras. 

Under tiden fortsätter till exempel anställda i kriminalunderrättelsetjänsterna att registrera känsliga personuppgifter, men Gunilla Svahn Lindström är inte orolig för att de inte klarar av att följa lagen.

– Vi klarar det jättebra. Jag tror att det har varit ett uppvaknande för många. Vi måste sköta det här helt enkelt, säger hon.