"Betyder att vi blir tagna på allvar"

1:47 min

EU-parlamentarikerna Anna Maria Corazza Bildt och Gunnar Hökmark är två av de åtta svenskar som svartlistats av Ryssland. 

– I mitt fall är det att jag har varit mycket tydlig i min kritik av Putinregimen. Det är djupt beklagligt att Ryssland har blivit ett sånt samhälle, att man inte vill och vågar låta de som har kritiska synpunkter på regimen resa in i landet, det är allvarligt för Ryssland, säger Gunnar Hökmark.

EU-parlamentarikerna Gunnar Hökmark och Anna Maria Corazza Bildt är svartlistade för att resa till Ryssland. Anna Maria Corazza Bildt, som på många sätt har engagerat sig i att stötta Ukraina och dess befolkning ser den här listan som ett tecken på att hon har lyckats i sitt uppdrag som parlamentariker.

– Det betyder att vi är tagna på allvar, att Kreml ser vad vi gör och uppfattar det som allvarligt. Det betyder att vi har att vi har lyckats i vårt uppdrag som parlamentariker. Att stå emot Putinism är ett hedrande uppdrag i dagens Europa, säger hon.

Förutom EU-parlamentarikerna finns även två ytterligare moderater med på listan, förra kulturministern Lena Adelsohn-Liljeroth och tidigare riksdagsledamoten Marietta de Pourbaix-Lundin.

En person av de åtta kopplas samman med nazistiska Svenskarnas parti.

Sveriges rikskronofogde finns också med på den ryska listan, men också chefen för den militära underrättelsetjänsten och en konteramiral som är Sveriges militärattaché vid både EU och NATO i Bryssel.

Svenska utrikesdepartementet har begärt en förklaring av Ryssland, men än så länge har Ryssland inte givit någon. Men Anna Maria Corazza Bildt, tror att det för hennes del beror på att hon öppet kritiserat Rysslands agerande.

– Jag kan bara spekulera, men att vara på den här listan stärker mitt engagemang, och ger mig mer kraft och mod att fortsätta stå upp för öppenhet och få slut på kriget i Ukraina, säger hon.

Det är annars flera personer med kopplingar till EU på den här listan som omfattar 89 EU-medborgare som kommer att nekas inresa till Ryssland om de tänkt åka dit. Bland annat ledaren för den liberala gruppen i Europaparlamentet, Guy Verhofstadt.

Listan blir känd ungefär en månad före toppmötet i Bryssel med EU:s stats- och regeringschefer. En av huvudpunkterna på mötet är om EU ska förlänga sina sanktioner mot Ryssland. Listan lär innebära att det med mycket stor säkerhet blir ett beslut om en förlängning.