AP-fonderna kritiseras för investeringar i colombiansk kolgruva

3:13 min

De svenska AP-fonderna borde se över sina investeringar i kolgruvindustrin i norra Colombia. Det säger människorättsförsvararen Matilde Lopéz Arpushana och som företräder ett ursprungsfolk som bor i området. Gruvindustrin är både hänsynslös och miljöfarlig, menar hon.

– Fonder som de svenska AP-fonderna och som har investeringar i gruvbolagen bör vara medvetna om vad som sker i Guajira och att det inte för oss som bor här man utvinner kol.

Det säger Matilde Lopéz Arpushana som nyligen besökte Sverige för att bland annat föreläsa om kolgruvan vid El Cerrejon i Guajira i norra Colombia och hur den drabbar människorna som bor där.

Kolgruvan drivs av ett företag som delvis ägs av gruvbolaget Glencore som AP-fonderna tre, fyra och sju, har investeringar i. Glencore har bidragit till enorma miljöförstöringar, säger Matilde Lopéz Arpushana som företräder gruppen Wayuu, en ursprungsbefolkning som alltid har brukat jorden de lever på.

John Howchin, generalsekretare för AP-fondernas etikråd och som bland annat företräder fonderna tre och fyra, säger att man är medveten om att kritik riktats mot Glencores gruvor i Colombia och hänvisar till en färsk rapport som tar upp all gruvverksamhet som företaget har i landet.

– Det vi har noterat där är att Glencore har responderat konstruktivt på den rapporten. Man har ju skickat dit VD:n som har varit nere och tittat på de här gruvorna och även träffat de lokala intressenterna runt gruvorna. Men vi kommer att följa det arbete som man kommer att göra där eftersom det finns mycket kritik i den här rapporten kring Glencores gruvor i Colombia, säger han. 

Enligt John Howchin finns det i nuläget inga planer på att dra tillbaka investeringarna i Glencore.

– Vi arbetar ju med engagemang givet de situationerna man har. Och det är så vi arbetar i etikrådet.

Men på grund av kolgruvan i Guajira har regionen drabbats av en enorm torka i flera år och den för jordbruket viktiga floden Rancheria har förorenats.

– Det har lett till en humanitär katastrof och våra barn svälter ihjäl, säger Matilde Lopéz Arpushana.

Kolgruvan Cerrejon är en av de största av sitt slag i världen. En stor del av produktionen exporteras till bland annat Europa för att användas som en energiresurs. Men i princip ingenting av kolpengarna kommer tillbaka till de många fattiga människor som bor i Guajira, berättar Matilde Lopéz Arpushana. Och nu är det dags för världen att vakna, menar hon.

Matilde Lopéz Arpushana tar upp de svenska AP-fonderna igen och säger att hon inte kunde inte tro att ett land som Sverige, som försvarar mänskliga rättigheter i så många delar av världen, kunde göra så.

– Hur kan man göra så och samtidigt förstöra livet för så många människor. Eller så visste de inte vad som händer hos hos, men nu vet de iallafall, säger hon.