S partistyrelse nobbar jämn könsfördelning

1:14 min

På Socialdemokraternas kongress vill flera motioner skriva in jämn könsfördelning i partiets stadgar.

Men partistyrelsen säger nej, trots att partiet vill ha kvotering till bolagsstyrelser. Näringsminister Mikael Damberg förklarar varför:

– De får naturligtvis motionera, men jag tycker att de har fel. För det handlar om att uppnå resultat och uppnår man resultat utan stadgeförändrar så tycker jag att det är bättre.

10 motioner från olika arbetarkommuner runt om i landet skriver om kvinnor som utsätts för sexism i det politiska arbetet och om en ojämn könsfördelning. Motionerna vill att alla partidistrikt ska ta fram handlingsplaner för partiets jämställdhetsarbete ute i arbetarkommunerna.

De vill dessutom skriva in i partiets stadgar att det ska vara jämn könsrepresentation - i alla partiets forum. Men en sådan stadgeändring vill partistyrelsen inte ha.

De svarar att det vore olyckligt och att det i nästa steg riskerar krav på representation efter ålder eller etnicitet i stadgarna.

Och näringsministern tycker att partiet med trovärdigheten i behåll kan kräva jämställda styrelser i näringslivet, trots att man inte vill ändra sina egna stadgar.

– Det handlar ju om vad man uppnår. Om man inte förändrar verkligheten då måste man jobba med stadgar eller regler. Om man däremot från näringslivet sida, eller som socialdemokraterna i det här fallet, uppnår jämn könsfördelning, behöver man ju inte tvingande regler. Då visar man ju att man tar det här på allvar