Bättre vård för utvecklingsstörd

De utvecklingsstörda i Falkenberg måste få mer tid för sig själva istället för att ständigt aktivera sig i grupp. Det menar länsstyrelsen som granskat hur kommunen sköter sina gruppbostäder.
I rapporten får personalen beröm för sitt engagemang men det kärvare ekonomiska klimatet har lett till att personalen inte alltid kan tillgodose de utvecklingsstördas önskemål. Kommunens socialnämnd måste göra förbättringar anser länsstyrelsen skriver Hallands nyheter.