Vetlanda

Äldreboende kritiseras – pensionärer kunde inte ringa på hjälp

4:28 min

Vetlanda kommun anmäler nu missförhållanden på det privatdrivna äldreboenden Kvarngården enligt lex Sara.

Äldreboendet Kvarngården i Vetlanda anmäls av Vetlanda kommun. Anledningen till anmälan är missförhållanden och enligt Petra Gummesson, omsorgschef i Vetlanda, är det allvarliga brister som framkommit.

Det handlar bland annat om att äldre glömts på toaletten, att larmklockor på armen vänts så att kunderna inte kunnat larma och att man dessutom inte följer hygienrutinerna. Det är brister i omvårdnaden och bemötandet.

– Vi har varit i kontakt med IVO och blivit uppmanade att anmäla fallet till dem för granskning, säger Petra Gummesson, vård och omsorgschef i Vetlanda.

Hemmet drivs av Vardaga, tidigare känt som Carema care.

Gertrud Öjetoft, regionchef på Vardaga säger till P4 Jönköping att anklagelserna är allvarliga och att Vardaga nu utreder vad det är som hänt.

Om människor har klagomål så blir vi glada om man vänder sig till oss med dem, och vi tar alla klagomål på stort allvar.

Från Vardagas sida hoppas man nu lösa det här. Enligt Gertrud Öjetoft pågår nu en process där man pratar med alla inblandade.

– Det här är väldigt allvarliga anklagelser och det är väldigt viktigt för oss att vi verkligen går till botten med detta.

Hör intervjun med Vardagas Gertrud Öjetoft i spelaren nedan.