DEBATT

"Lambertz kastar sina kunskaper i yttrandefrihetsfrågorna överbord"

Det är bra att Göran Lambertz förtydligar sina tankar om hur medierna ska granskas, skriver Nils Funcke i sin slutreplik i debatten om yttrandefrihetsfrågan i Quickfallet. Men i Lambertz bok Quickologi "var det andra tongångar" menar Funcke.

Det är bra att Göran Lambertz nu förtydligar sina prematura tankar om hur mediernas etik och kvalitet ska granskas. Han deklarar nu att han inte vill ha ett nytt statligt organ för tillsyn av medierna.

Men i boken, Quickologi, var det andra tongångar: Om medierna inte själva förmår skärpa sig och ta sitt samhällsansvar så blir det nödvändigt med politiska beslut för att få tillstånd ett organ för granskning och kvalitetskontroll.
   Jag förvånades och oroades i min artikel över att Göran Lambertz ens tänkt tanken att genom politiska beslut inrätta ett organ som i klartext inte kan definieras som något annat än ett statligt tillsynsorgan. Att han tänkt, formulerat sig och därtill placerat det i en bok gör att det måste ses som överlagt och allvarligt menat.

Att ett politiskt tillsatt organ ska granska ”kvaliteten” i det som publiceras både på ledarsidor och i nyhetsartklar är en vildsint tanke. Den strider mot grundprinciperna i yttrandefrihetsregleringen. För vad är kvalitet? Hur ska det mätas? Och om någon inte lever upp till kvalitetskraven vad ska då hända? För att inte särbehandla en medieform borde väl i rimlighetens namn även böcker inkluderas.
   Jag tog orden i boken på allvar vilket nu uppenbarligen inte var Göran Lambertz mening.

Göran Lambertz engagemang i Quicksaken är så starkt att han kastar sina erfarenheter och kunskaper i yttrandefrihetsfrågorna överbord.
   I Yttrandefrihetskommittén hade vi många och långa och uppfriskande tuffa diskussioner om hur regleringen skulle utformas. Göran Lambertz ville stärka integritetsskyddet genom att införa ett nytt brott vilket kommitténs majoritet avvisade. Men några tankar eller idéer och än mindre några förslag om att staten borde ta initiativ till ett nytt granskningsorgan förekom inte.

Vad gäller Gubb-Jan Stigsons munkavle så finns den för det första inte längre och när den fanns så vet Göran Lambertz att den var en illussion. Gubb-Jan Stigson hade när helt han önskat kunnat ta till orda än om än inte i den tidning där han var anställd. Allvarligt javisst men Stigson hade kvar sin yttrandefrihet.

Till sist. Att tolka Göran Lambertz inställning som att han vill införa ett system liknande Nordkorea kan visserligen förklaras av hans luddighet men inte försvaras. Det var både osakligt och oförskämt.

Nils Funcke
Journalist och tidigare sekreterare i Yttrandefrihetskommittén
twitter.com/nilsfuncke