Miljögift i vanliga livsmedel

Forskare vid Stockholms Universitet har hittat miljögiftet akrylamid i flera vanliga livsmedel. Det är framför allt råvaror som innehåller kolhydrater som bildar höga halter akrylamid vid upphettning. (Ekot)
Akrylamid är ett ämne som på grund av sina gelébildande egenskaper används som bindemedel i bland annat betong och kosmetiska produkter, men det är ett giftigt ämne som påverkar nerver i armar och ben och tros förhöja risken för cancer hos människor. Det blev känt för en bredare allmänhet i samband med tunnelbygget i Hallandsås hösten 1997, då ett par hundra arbetare kom i kontakt med ämnet via tätningsmedlet Rhoca-Gil, framför allt via huden. Giftet hade gett ett 100-tal arbetare stickningar och domningar i händer och fötter, men samtidigt fann forskare också höga halter akrylamid i blodet hos en kontrollgrupp som inte varit på bygget, vilket blev avstampet för fortsatt forskning. Det verkar som om matvanorna spelar en viktig roll för halten av akrylamid i blodet. De nya rönen visar att akrylamid bildas när livsmedel, framför allt råvaror som innehåller kolhydrater, upphettas. Det kan vara potatis som friteras eller steks. Idag finns inga gränsvärden för akrylamid i mat, men världshälsoorganisationens gränsvärde för dricksvatten är ett mikrogram per dag. För att komma upp i den mängden behöver man bara äta ett halvt gram potatischips och två gram pommes frites om dagen, rapporterar Ekots Ingrid Gustavsson. De nya rönen kan betyda att forskarna får omvärdera hur stor risk för cancer som vår föda innebär. På onsdagsförmiddagen har livsmedelsverket kallat till presskonferens om rönen.