Billerud får ny vd

Styrelsen för Billerud har idag beslutat utse Per Lindberg till ny VD och koncernchef från och med den 1 augusti 2005.

Per Lindberg är 46 år och teknologie doktor. Han är idag VD i Korsnäs AB, som han varit sedan 2001. Per Lindberg efterträder Bert Östlund, som lämnade sin VD-befattning i Billerud den 1 mars 2005. Peter Davidson, som har tjänstgjort som tillförordnad VD, återgår som chef för Billeruds enhet i Skärblacka.