Banverket uppmanas höja säkerhet

Det hade kunnat gå riktigt illa när ett godståg och ett persontåg var nära att kollidera i Ånge den 23 april förra året. Järnvägsinspektionens rapport visar på brister i säkerheten på Ånge bangård. Och Banverket uppmanas nu av järnvägsinspektionen att införa det automatiska säkerhetssystemet ATC i Ånge.
Järnvägsinspektionens utredning visar att orsaken till tillbudet var att lokföraren på godståget startade tåget trots att signalen visade rött. Ånge bangård inte är utrustad med säkerhetssystemet ATC, som gör att tågen bromas automatiskt om dom kör mot rött. Nu uppmanas Banverket att ta fram en plan så att alla järnvägssträckor får det systemet.