Flens bostadsbolag drar tillbaka policy för flyktingar

Flens bostadsbolag har nu tagit bort den policy som sa att Flens kommun måste gå i borgen för flyktingfamiljer och att antalet flyktingar som får bo i varje lägenhet ska regleras.

Policyn infördes för att man skulle komma till rätta med vad bostadsbolaget påstod var extra slitage och skadegörelse på lägenheterna. Men policyn fick kritik, bland annat anmälde vänsterpartiet i Flen bostadsbolaget till Diskrimineringsombudsmannen.

Vd på Flens Bostadsbolag säger i en kommentar att det hela handlar om en feltolkning av policyn och att det i grund och botten handlar om vem som ska stå för de kostnader som uppkommer i samband med flyktingmottagningen i kommunen som helhet.

För att undvika missförstånd beslutade styrelsen på ett extra styrelsemöte under fredagen att återkalla alla tidigare policys som rör bostadsuthyrning och skriva ett helt nytt dokument.