Hesa Fredrik hördes inte i Stockholm

Ett handhavandefel hos Storstockholms brandförsvar gjorde att signalen som brukar kallas för "hesa Fredrik" inte gick ut över Stockholm klockan tre på eftermiddagen i dag, den första juni.

Det krävs ett antal knapptryckningar för att starta signalen på radiocentralen i Täby, men eftersom signalen hördes i det området upptäcktes inte felet förrän efter några minuter. Eftersom hesa Fredrik bara ska höras exakt klockan tre startades signalen inte på nytt, berättar Torbjörn Strandberg, enhetschef för ledning på Storstockholms brandförsvar.

Hesa Fredrik heter egentligen Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA). Det är ett varningssystem, som talar om för oss att det är fara för liv och hälsa. Hesa Fredrik finns som ljudsignal på sammanlagt 4 500 hustak runt om i Sverige.