Dags att resa sig från kontorsstolen

2:03 min

För att hålla dig frisk bör du röra på dig minst två timmar under arbetsdagen. Det här enligt en internationell forskningssammanställning om stillasittandets effekter.

Brittiska folkhälsomyndigheten har för första gången tagit fram riktlinjer för låg fysisk aktivitet på jobbet. Enligt en internationell forskningssammanställning handlar det om att helt enkelt ställa sig upp ett tag, eller ta en kortare promenad, under sammanlagt minst två timmar, helst fyra.

Det är första gången som konkreta riktlinjer för lågintensiv aktivitet på kontorstid sammanställs. Målet är att brittiska arbetsgivare ska ta med riktlinjerna i de dagliga föreskrifterna precis som man tar hänsyn till buller eller andra miljöfaktorer på arbetsplatsen.

De största problemen med stillasittande är att musklerna blir inaktiva, vilket inte är bra för musklerna men inte heller resten av kroppen. Energiförbrukningen är även väldigt låg när man sitter still och metabolismen, det vill säga energiomsättningen, i kroppen infinner sig i ett slags avslaget tillstånd. Enligt studier som kommit på senare år ökar det här stillasittandet risken för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar, typ-2 diabetes och vissa former av cancer.

Enligt färska undersökningar tillbringar medelålders svenskar drygt 60 procent av sin vakna tid helt stillasittande.

Riktlinjerna om två timmars fysisk aktivitet per arbetsdag kan, och borde också, överföras till Sverige. Det menar Elin Ekblom Bak forskare vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm, som undersöker just hur stillasittande påverkar oss svenskar:

– Det här är ett bra och första steg för att lyfta på den stenen och visa på att detta är av betydelse, vi kan försöka mata på med hur många forskningsresultat som helst, och så blir det en tidingsrubrik dagen efter, och alla vet kanske att det inte är så bra att sitta, men kommer det sådana här riktlinjer så finns det i alla fall en möjlighet att trycka på arbetsgivare att skapa en hälsosammare miljö för deras anställda.

Vad är ditt tips för en vanlig arbetsdag, hur ska man röra på sig?

– Ja det viktigaste är variation. Det gäller att variera sig att sitta lite, stå lite, röra lite på sig. De flesta arbetsplatser idag har ett höj- och sänkbart skrivbord, så det är ett första alternativ att kunna sitta och stå.

Ytterligare ett annat att placera exempelvis skrivare och annat på ett annat vångingsplan så att man tvingas röra på sig och gå i trappor under arbetsdagen, eller att ha möten ståendes eller gåendens, enligt Elin Ekblom Bak. Hon menar att det även finns klara fördelar för arbetsgivaren att inkorporera två timmars rörelse i de dagliga arbetsföreskrifterna:

– Ja absolut, sjukskrivningar kan minska och studier har visat att effektiviteten och prestationen är densamma eller blir bättre av låg fysisk aktivitet under arbetsdagen.

Enligt Elin Ekblom Bak behövs mer forskning på konsekvenerna av stillasittande som är ett relativt nytt forskningsfält och först expanderat de senaste fem till sju åren i takt med att vi blivit allt mer stillasittande framför våra datorer.

– Betydelsen av träning och motion de har man forskat på sedan 50-talet så det har vi ganska mycket belägg för. Men just förändringen från stillasittande till rörelse, det är nytt forskningsområde som expanderat nyligen, framförallt eftersom det är de senaste årtiondena som vi har utsatt oss själva för detta, säger Elin Ekblom Bak, doktor i medicinsk vetenskap vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm.

Svenska Folkhälsomyndighetens aktuella rekommendationer för fysisk aktivitet generellt finns här.

Referenser:
Buckley J et. Al. "The sedentary office: a growing case for change towards better health and productivity. Expert statement commissioned by Public Health England and the Active Working Community Interest Company", 1 Juni, British Medical Journal, DOI:10.1136/bjsports-2015-094618.

Ekblom bak et. Al. "The Daily Movement Pattern and Fulfilment of Physical Activity Recommendations in Swedish Middle-Aged Adults: The SCAPIS Pilot Study" Plos One, 16 maj, DOI:10.1371/journal.pone.0126336