Elevhälsan kritiseras av Skolinspektionen

2:27 min

Skolor saknar ofta strategier för hur elevhälsan ska planeras, genomföras och följas upp och många elever mår psykiskt dåligt. Det visar en ny rapport från Skolinspektionen som granskat elevhälsan i årskurs 6-9.

Annika Netré, skolsköterska på Kungsholmens gymnasium i Stockholm, tycker att det fungerar bra på hennes skola men skulle gärna se att elevhälsan fick ta plats i kursplanen.

– Om hälsoarbetet hade en plats jämförbart med de ämnena som man får betyg i, så skulle man jobba med det på ett helt annat sätt - för då skulle vi få plats med det i läroplanen. Det tror jag skulle vara avgörande.

Skolinspektionen har granskat elevhälsan på 25 slumpmässigt utvalda skolor i Sverige. Resultatet visar att många elever mår dåligt och att tillgången till elevhälsan är otillräcklig. Många elever vet inte heller vad den har för uppdrag eller funktion.

Annika Netré arbetar på en gymnasieskola, som inte omfattas av granskningen. Men hon tror alltså att om elevhälsa var ett ämne som var obligatoriskt så skulle det fungera bättre på skolorna.

– Då skulle man ju prata om stress och strategier för när man känner sig stressad och hur man kan hantera det och förhålla sig till det. Och när det är dags att söka hjälp. Samma sak när det gäller nedstämdhet eller att man inte mår bra generellt.

Utbildningsminister Gustav Fridolin säger till Ekot att han är oroad av resultatet från granskningen men att regeringen i sin vårbudget lagt 200 miljoner kronor årligen för att stärka elevhälsan från och med nästa år.

– Det här är pengar som är riktade till elevhälsan, till att stärka kvalitén i elevhälsan, förstärka just det förebyggande arbetet och se till att det finns tillräckligt med personal.

Regeringen har också gett Skolverket i uppdrag att utvärdera tidiga satsningar på elevhälsan och säkerställa att de pengar man nu satsar gör mesta möjliga nytta. Den utvärderingen ska vara klar i sommar, säger Gustav Fridolin.

– Vi får se om Skolverket kommer fram till förslag som handlar om till exempel reglera hur många som ska jobba i elevhälsan eller om det finns bättre sätt att reglera så att kvalitén blir så stor som möjligt för eleverna som behöver hjälp av elevhälsan.

På Kungsholmens gymnasium går många högpresterande elever som stundtals är mycket stressade, berättar Annika Netré. Eleverna i första ring får ta del av stressföreläsningar och också prata om sin psykiska hälsa i de hälsosamtal som varje elev har med skolsköterskan. För pressen finns där, inte bara från skolan, säger hon.

– När det gäller skolarbetet och pressen som man känner för att prestera i skolan och vad det ska bli av en i framtiden, där tror jag att det är värre i dag än för tjugo år sedan. Sen har vi dessutom hela den här sociala mediebiten som tar mycket energi och tid och det är mycket visa upp sig. Det man presterar är det man är.

Händer det att du möter elever som är stressade och mår dåligt?

– Absolut, varje dag.