Äldre ska få mer pengar över

Äldre- och handikappnämnden i Västerås antog igår ett förslag till maxtaxa inom äldreomsorgen. Från första juli får avgiften för hemtjänst och kommunal sjukvård inte överstiga 1.516 kronor i månaden. Men det som kommer att betyda mest för de äldre i Västerås är att det så kallade förbehållsbeloppet, d.v.s den summa man har rätt behålla innan kommunen över huvud taget får ta ut avgifter, höjs rejält.
Förbehållsbeloppet höjs från 1.670 till 4.087 kronor per månad för ensamstående, och från 2.910 till 6.848 kronor för makar, enligt förslaget. Tack vare höjningen får särskilt de med låga inkomster behålla mer av sina pensioner. Det slutliga beslutet tas av kommunfullmäktige i slutet av maj.